Proiect DATC

Proiectul DTAC se referă la proiectul întocmit de o echipă de specialiști în baza căreia Primăria sau Consiliul Județean pe raza căreia/căruia se realizează investiția să poată să-și dea acordul pentru construire

Proiect DATC

DTAC este prescurtarea folosită pentru „Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire” și se referă la proiectul întocmit de o echipă de specialiști (proiectant, arhitect, inginer de rezistență și ingineri de instalații) în baza căreia Primăria sau Consiliul Județean pe raza căreia/căruia se realizează investiția să poată să-și dea acordul pentru construire. Proiectul DTAC este insuficient pentru realizarea construcției propriu-zise și trebuie să fie doar un extras din Proiectul Tehnic (PT).

DTAC-ul este documentația minimală necesară obținerii autorizației de construire și cuprinde următoarele categorii:

  • Arhitectura: memoriu tehnic, deviz estimativ, calculul coeficientului global G de izolare termică, plan de încadrare în zonă, plan de situație, planurile tuturor nivelurilor, cotate, 1-2 secțiuni, toate fațadele.
  • Rezistența: memoriu tehnic, planul fundațiilor, referat de verificare pentru exigența de verificare A (structuri). Pentru consolidări și intervenții asupra unor construcții existente este necesară întocmirea unei expertize tehnice.
  • Instalații: memorii tehnice, schemele coloanelor instalațiilor sanitare și termice, schema tabloului electric general.

Cauți servicii de construcții de calitate pentru proiectul tău? Cere o cotație de preț