Proiect PT

Proiectul Tehnic reprezintă totalitatea documentelor care sunt necesare constructorului pentru realizare lucrărilor de construcție

Proiect PT

PT este prescurtarea folosită pentru „Proiect Tehnic” și face referire la totalitatea documentelor, planurilor furnizate de către arhitect, ingineri de rezistență, ingineri de instalații, geotehnicieni, topometriști, care sunt necesare constructorului pentru realizare lucrărilor de construcție.

Un proiect tehnic pentru construcții trebuie să conțină: partea scrisă și partea desenată. Partea scrisă include: foaia de capăt, colectivul de elaborare, borderoul, memoriul tehnic, breviarul de calcul, caietele de sarcini.
Partea desenată conține toate planșele proiectului, în baza cărora pot fi executate lucrările de construcție (plan de situație din care se va deduce zona în care se află calea de acces, situația existentă, soluția proiectată, profilele longitudinale, profilul transversal tip, profilele transversale, detalii de execuție, semnalizarea rutieră).


Cauți servicii de construcții de calitate pentru proiectul tău? Cere o cotație de preț